Blachy i profile

Śrutownice do blach i profili.

Przykłady obrabianych elementów:

  • Profile i blachy gorącowalcowane
  • Walcowane i spawane profile
  • Kęsy
  • Blachy w kręgach

Zakres obróbki powierzchni:

  • oczyszczanie
  • usuwanie tlenków po spawaniu
  • przygotowanie powierzchni do malowania
  • przygotowanie powierzchni do obróbki mechanicznej

Jakie urządzenie do śrutowania ?

LAUCO
Przelotowa śrutownica z poziomym transportem na przenośnikach rolkowych.
Szerokości okna roboczego zawierają się w przedziale od 500 mm do 4500 mm.
Urządzenia odpowiednie zarówno do blach jak i profili. Załadunek oraz rozładunek elementów może odbywać się za pomocą suwnicy lub system załadunku/rozładunku bocznego.
TUNNELBLAST
Przelotowa tunelowa śrutownica.
Operacja śrutowania odbywa się przy pomocy systemu transportu podwieszonego wyposażonego w łańcuchy oraz wciągarki albo zmotoryzowanych wózków poruszających się na torowisku.
Śrutownice odpowiednie do oczyszczania średniej i dużej wielkości elementów.
Tego typu śrutownice nadają się do integracji w automatyczne linie do śrutowania i malowania.
SANDERPLATE
Alternatywnie do urządzeń typu LAUCO z poziomym transportem rolkowym OMSG może zaproponować urządzenia typu SANDERPLATE do śrutowania blach w pionie.
COILS
Śrutownice przelotowe do blach w kręgach.
Urządzenia o bardzo dużej wydajności mogące pracować w zintegrowanych automatycznych liniach lub poza nimi.