ZAKRES APLIKACJI

Piaskowanie

Śrutownice OMSG pracują na ścierniwie staliwnym o kształcie kulistym lub ostro krawędziowym, którego granulacja jest dopasowywana do obrabianych elementów.

OMSG rekomenduje używanie ścierniwa najlepszej jakości, twardość ścierniwa powinna mieścić się pomiędzy 46÷51 HRC, granulacja ścierniwa pomiędzy S230 and S390 (w przypadku ścierniwa kulistego).
Poza ścierniwami kulistymi jest możliwość używania ścierniwa ostro krawędziowego lub mieszanek (biorąc pod uwagę wspomniane powyżej zakresy twardości oraz granulacji)

Dla niektórych zastosowań możliwe stosowanie ścierniwa ciętego lub ścierniwa nierdzewnego.
W przypadku specjalnych instalacji możliwe jest stosowanie: ścierniw naturalnych, ceramicznych, aluminiowych, miedzianych w tych przypadkach konieczne jest precyzyjne przeanalizowanie współczynnika wydajności do kosztów eksploatacyjnych.