NEWSLETTER SHOT BLASTING 08-2020

Maszyny OMSG Group znajdują swoje zastosowanie w zakładach produkcyjnych lakierujących elementy na zawieszkach technologicznych. Konieczność usuwania powłok z zawieszek dotyczy praktycznie każdej lakierni, a w obecnych czasach firmy decydują się na wybranie mechanicznych metod. Są to rozwiązania opłacalne finansowo oraz bardziej przyjazne dla środowiska niż metody chemiczne. Do tej gałęzi przemysłu, nasza grupa na całym świecie stale dostarcza maszyny zawieszkowe typu DINAMO oraz CAPRI, najczęściej ze specjalnym wyposażeniem do usuwania powłok lakierniczych.

Maszyna zawieszkowa wykorzystywana do tych celów powinna być sprzężona z jednostką filtracyjną z serii FX EX1, w której dzięki zastosowaniu zwiększonej ilości mniejszych wkładów o stożkowym kształcie, czas życia wkładów jest o wiele większy niż w przypadku standardowego rozmiaru filtra. System recyrkulacji ścierniwa wyposażony jest w separator dynamiczny z obrotowym sitem do oddzielania większych nieczystości od czystego, nadającego się do ponownego zasilenia turbin ścierniwa. Dzięki temu, czas eksploatacji wszystkich kluczowych elementów w śrutownicy oraz wkładów jednostki filtracyjnej wydłuża się. Maszyny do usuwania powłok lakierniczych posiadają komponenty turbin z materiału K110, twardszego i bardziej odpornego na ścieranie.

Jednym z ciekawych, specjalnych projektów naszej grupy m.in. do usuwania powłok lakierniczych, jest maszyna zawieszkowa CAPRI 17/30 M RCH, dostarczona do fabryki we Włoszech. Klient potrze-bował zastosować podwójne śrutowanie elementów o maksymalnych wymiarach ⌀ 1700 mm x 3000 mm (średnica x wysokość).

  • Pierwszy cykl przy pomocy dużego ścierniwa, aby usunąć farbę z elementów.
  • Drugi cykl przy pomocy małego ścierniwa, aby nadać odpowiednią chropowatość powierzchni.

Maszyna posiada dwa przenośniki kubełkowe oraz dwa zasobniki na śrut. Oba procesy na różnej granulacji ścierniwa są przeprowadzone przy pomocy jednej, specjalnej oczyszczarki wirnikowej. Śrutowanie w tej firmie jest również stosowane jako etap wykończenia powierzchni po procesie termicznym (kriogenicznym lub pirolizy).

W najbliższym czasie, w naszym centrum usługowo-testowym SHOT BLASTING w Jelczu-Laskowice, planujemy uruchomić kolejną dużą maszynę zawieszkową. Tym razem dedykowaną do usuwania powłok z zawieszek lakierniczych oraz wadliwie polakierowanych elementów w procesie produkcyjnym. Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy posiadające w swoim parku maszynowym malarnie KTL, na mokro i proszkowe.

kontakt: skuprasz@shotblasting.pl tel. +48 798 089 019