ŚRUTOWNICE DO WAGONÓW KOLEJOWYCH

Oczyszczarka zaprojektowana do automatycznego, półautomatycznego i ręcznego śrutowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni wagonów kolejowych.

Po procesie wstępnego oczyszczania oraz usunięcia delikatnych elementów wagon jest umieszczany wewnątrz automatycznej komory śrutowniczej.

Podczas procesu śrutowania wagon nie porusza się, dysze śrutujące zamontowane są na ruchomym portalu i poruszają się wzdłuż powierzchni zewnętrznych wagonu z zaprogramowaną prędkością omiatając przez dysze śrutownicze zasilane sprężonym powietrzem.

Maszyna pozwala na oczyszczanie frontów oraz ścian bocznych wagonów z możliwością zatrzymania portalu w miejscach trudnodostępnych, sterowana za pomocą PLC (opcja). Wnętrze wagonu oraz podwozie śrutowane jest ręcznie.

POTRZEBUJESZ OFERTY?

    Administratorem danych osobowych jest firma SHOT BLASTING Sp. z o.o. z siedzibą przy Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności SHOT BLASTING Sp. z o.o. Wyrażam zgodę ( zgoda wymagana )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) przez SHOT BLASTING Sp. z o. o. Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin NIP 896-153-35-46 , w celu korzystania z prowadzonej przez spółkę usługi „Newsletter". Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter".- Wyrażam zgodę ( zgoda dobrowolna )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez SHOTBLASTING Sp. z o. o. Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin NIP 896-153-35-46 dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych pochodzących od spółki oraz od partnerów handlowych spółki , z którymi spółka współpracuje w związku z promocjami i innymi formami akcji marketingowych lub podmiotów, z którymi spółka nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych. Wyrażam zgodę ( zgoda dobrowolna )