ŚRUTOWNICE TRAFIL

Śrutownice do kęsów

Śrutownice TRAFIL oczyszczają z wysoką efektywnością za pomocą specjalnego typu turbin, które umieszone są na ścianach komory roboczej.

Szczególną uwagę w tego typu oczyszczarkach przywiązuje się do zapewnienia równomiernego pokrycia strumieniem ścierniwa tak aby cała powierzchnia elementu była dokładnie oczyszczona.

Kęsy umieszczone są na pojedynczo na przenośniku rolkowym i poruszają się wzdłuż komory roboczej. Na wyjściu z komory roboczej znajduje się system usuwania ścierniwa, które może zalegać po procesie obróbki.

Prędkość przelotowa może być płynnie regulowana w szerokim zakresie do optymalnej wartości aby uzyskać odpowiednią klasę czystości powierzchni.

Oczyszczarka wirnikowa jest wyposażona w system detekcji i podawania ścierniwa na turbiny w momencie kiedy element znajduje się w komorze roboczej.

Specjalne wersje wyposażone w są ruchome koncentratory oraz systemy płynnej regulacji ilości podawanego na rzutniki ścierniwa.

Galeria:

POTRZEBUJESZ OFERTY?

    Administratorem danych osobowych jest firma SHOT BLASTING Sp. z o.o. z siedzibą przy Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności SHOT BLASTING Sp. z o.o. Wyrażam zgodę ( zgoda wymagana )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) przez SHOT BLASTING Sp. z o. o. Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin NIP 896-153-35-46 , w celu korzystania z prowadzonej przez spółkę usługi „Newsletter". Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter".- Wyrażam zgodę ( zgoda dobrowolna )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez SHOTBLASTING Sp. z o. o. Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin NIP 896-153-35-46 dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych pochodzących od spółki oraz od partnerów handlowych spółki , z którymi spółka współpracuje w związku z promocjami i innymi formami akcji marketingowych lub podmiotów, z którymi spółka nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych. Wyrażam zgodę ( zgoda dobrowolna )