ŚRUTOWNICE ISTB

Śrutownice do prętów, belek

Oczyszczarka wirnikowa ISTB jest zaprojektowana do śrutowania i obróbki powierzchniowej kilku pretów, lub belek podczas jednego cyklu roboczego.

Pręty układane są równolegle do siebie na przenośniku rolkowym i obrabiane w procesie przelotowym – ciągłym.

Proces obróbki strumieniowo-ściernej odbywa się w centralnej części komory roboczej. Pozycja wirników rzutowych jest zaprojektowana przez CARLO BANFI w taki sposób, aby zapewnić maksymalnie równomierne pokrycie powierzchni obrabianych elementów.

Prędkość robocza przenośnika rolkowego jest płynne regulowana za pomocą falownika.

Wyposażenie opcjonalne, które może być zainstalowane:

  • System odmuchu elementów na wyjściu z urządzenia
  • Regulacja prędkości obrotowej turbin po przez falowniki
  • Automatyczny poprzeczny system załadunku i rozładunku prętów

Galeria:

POTRZEBUJESZ OFERTY?

    Administratorem danych osobowych jest firma SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Reja 14, 55-010 Radwanice (k. Wrocławia). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności SHOT BLASTING Sp. z o.o. Sp. K. Wyrażam zgodę ( zgoda wymagana )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ( w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) przez SHOT BLASTING Sp. z o. o. Sp. K. i SHOT BLASTING Sp. z o. o. Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin NIP 896-153-78-40 , w celu korzystania z prowadzonej przez spółkę usługi „Newsletter". Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter".- Wyrażam zgodę ( zgoda dobrowolna )

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez SHOT BLASTING Sp. z o. o. Sp. K. i SHOTBLASTING Sp. z o. o. Aleja Kalifornijska 14, 55-020 Rzeplin NIP 896-153-78-40 dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych pochodzących od spółki oraz od partnerów handlowych spółki , z którymi spółka współpracuje w związku z promocjami i innymi formami akcji marketingowych lub podmiotów, z którymi spółka nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych. Wyrażam zgodę ( zgoda dobrowolna )