NEWSLETTER SHOT BLASTING 02-2020

Jedną z najbardziej znanych w branży typów maszyn OMSG Group jest śrutownica bębnowo nieckowa SG H wyposażoną w taśmę stalową. Nasza grupa sprzedaję kilkadziesiąt tego typu maszyn rocznie na całym świecie do firm, dla których jakość i wydajność obróbki strumieniowo-ściernej jest bardzo ważnym elementem procesu produkcyjnego.

Największą maszyną bębnową z typoszeregu jest śrutownica OMSG Group  SG 10 H2, która została uruchomiona przez zespół inżynierów serwisu SHOT BLASTING w 2015 roku. W tego typu oczyszczarce, detale transportowane są do komory roboczej w kontenerze, który jest umieszczony w urządzeniu samo załadowczym (skip-loader). Następnie, maszyna rozpoczyna cykl śrutowania przy pomocy dwóch wysokowydajnych turbin SG 380 o mocy 30 kW każda (specjalne turbiny do ciężkich zastosowań, patent OMSG Group). Elementy po śrutowaniu wyładowywane są na rynnę wibracyjną, tak aby oczyścić elementy z zalegającego śrutu i przekazać je na przenośnik taśmowy do dalszego procesu.

Maszyna wyposażona jest w wysokowydajny system separacji magnetycznej STM. Dzięki takiemu rozwiązaniu, śrutownica może bezpiecznie oczyścić detale z masy formierskiej, bez zagrożenia zniszczenia elementów turbiny podczas procesu. System separacji wyposażony jest w dwa obrotowe bębny. Pierwszy ma za zadanie oddzielić większą cześć zanieczyszczeń niemagnetycznych od ścierniwa nadającego się do wykonania następnych cykli śrutowania. Drugi bęben dokonuje finalnej selekcji ścierniwa.

Duże maszyny bębnowe często konfigurowane są ze specjalnym wyposażeniem do załadunku i rozładunku. OMSG Group integruje swoje maszyny wsadowe do transportu ciągłego przez zastosowanie przenośnika wibracyjnego, również do załadunku detali do maszyny. Takie rozwiązanie optymalizuje linie przez automatyczną pracę bez potrzeby angażowania operatora w proces śrutowania.

Za nami kolejna edycja międzynarodowych targów technologii odlewania ciśnieniowego EUROGUSS. Na naszym stoisku prezentowaliśmy śrutownicę zawieszkową OMSG Group Dinamo 913 sprzedaną do polskiego zakładu. Dziękujemy wszystkim klientom za ciekawe rozmowy i odwiedzenie naszego stoiska. Zapraszamy za rok na kolejną edycję targów.

Szymon Kuprasz