NEWSLETTER SHOT BLASTING 12-2020

Maszyny przelotowe z siatką stalową OMSG CWB to wysokowydajne, specjalistyczne urządzenia mające swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Maszyny tego typu służą do obróbki m.in. ciśnieniowych odlewów aluminiowych, odlewów staliwnych, żeliwnych i mosiężnych, elementów wypalanych, tłoczonych, spawanych. Rutynowy cykl pracy oczyszczarki polega na ułożeniu elementów do śrutowania na wejściu urządzenia na przenośniku wykonanym z plecionej siatki stalowej. Zgodnie z ustawionymi parametrami w programie oczyszczania, elementy transportowane są na wyjście urządzenia z zadaną prędkością, która zazwyczaj wynosi od 1 m/min do 2,5 m/min.


Nasza grupa zaprojektowała kilkanaście tego typu maszyn, od małych, kompaktowych urządzeń z oknem roboczym o szerokości 500 mm do dużych o szerokości okna 1500 mm. Ilość turbin uzależniona jest od wydajności jaką potrzebuje klient oraz od kształtu elementów, które produkuje. Zazwyczaj maszyny posiadają od 4 do 8 wysokowydajnych turbin OMSG SG.
Ze względu na charakter pracy tego typu maszyn, które często dostarczane są do dużych zakładów, pracujących na dwie lub trzy zmiany, komora robocza wykonana jest ze stali manganowej 12X120. Dodatkowo jej wnętrze wyłożone jest specjalnymi płytami z tego samego materiału, których zadaniem jest ochrona komory przed destrukcyjnym działaniem ścierniwa. Przy użyciu tego typu materiałów, oczyszczarki przelotowe z siatką stalową typu CWB mogą pracować nawet kilkanaście tysięcy roboczogodzin bez większych awarii  i zatrzymania ciągłości produkcji.

Turbiny znajdują się po obu stronach komory, nad i pod przenośnikiem siatkowym, dlatego elementy są wyśrutowane z obu stron, już przy pierwszym przejściu przez komorę urządzenia.

Maszyny przelotowe z siatką stalową posiadają dmuchawę zainstalowaną w górnej części na wylocie komory roboczej. Dmuchawa składa się z wentylatora wyposażonego w dysze, które usuwają zalegający ścierniwo na płaskich elementach. Pozycja dysz może być regulowana automatycznie przez elektroniczny system pomiaru wysokości elementów, który składa się z bariery fotokomórek na wejściu. Jest to system przydatny przy oczyszczeniu wielu różnych elementów o różnych kształtach i wymiarach w fabryce klienta.

Przy tego typu oczyszczarkach załadunek oraz rozładunek elementów może być zrealizowany automatycznie przy pomocy przenośników wibracyjnych, taśmowych i rolkowych lub za pomocą robota.

kontakt: skuprasz@shotblasting.pl tel. +48 798 089 019