W procesie automatycznej obróbki strumieniowo – ściernej często pojawiają się pojęcia czystości oraz chropowatości. Z doświadczenia naszego zespołu handlowego i serwisowego zauważamy, że oba zagadnienia są często mylone lub uznawane jako stwierdzenia jednoznaczne. Czym rożni się czystość od chropowatości?

CZYSTOŚĆ

Ocenę czystości powierzchni dokonuje się w celu określenia poziomu pozostałości wszelkiego rodzaju pyłów lub resztek olejów na detalach po poprzednich procesach technologicznych. W przypadku firm szczególne nastawionych na jakość swojej produkcji, pojęcie czystości jest bardzo ważne. Po obróbce strumieniowo – ściernej, wiele elementów jest następnie poddawanych lakierowaniu. Czysta powierzchnia gwarantuje zdecydowanie lepszą przyczepność powłok malarskich, a co za tym idzie, dużo wyższą odporność na korozję.

Wiele branż musi zachować odpowiedni poziom czystości detali po procesie śrutowania, aby ich produkty mogły być objęte specjalnymi certyfikatami jakości. Jedną z nich jest branża producentów zaworów, kształtek i hydrantów, w której firmy przy zachowaniu wysokich wymagań jakości produkcji, mogą otrzymać certyfikat GSK RAL. Nasza grupa wychodzi tym potrzebom naprzeciw, dając gotowe rozwiązania. Maszyny zawieszkowe z pętlą podwieszaną OMSG Group SANDERMATIC gwarantują bardzo duże wydajności, ponieważ mogą posiadać wiele zawieszek w zależności od wymagań.

Na to rozwiązanie OMSG Group zdecydowało się już wiele zakładów na świecie, a bardzo wysoką jakość procesu śrutowania naszych urządzeń potwierdziło uzyskanie przez te firmy certyfikatu GSK RAL.

CHROPOWATOŚĆ

Chropowatość określa poziom nierówności oraz „wgłębień” na powierzchni elementów otrzymanych podczas odpowiednich procesów. Przy pomiarze profilu chropowatości najbardziej istotnymi parametrami jest Ra – średnie odchylenie profilu oraz Rz – największa wysokość profilu chropowatości.

Przy obróbce strumieniowo – ściernej główny wpływ na odpowiednią chropowatość ma dobór odpowiedniego ścierniwa. W standardowych aplikacjach maszyny mogą pracować na śrucie kulistym lub ostro krawędziowym o różnych rozmiarach i różnej twardości ścierniwa określanej według skali Rockwella (HRC).

Kolejnym ważnym parametrem w przypadku badania chropowatości po śrutowaniu jest jej równo-mierność. Starsza technologia obróbki powierzchni zawierała ręczne kabiny z dyszami sprężonego powietrza, niestety czynnik ludzki oraz niska precyzja tego typu urządzeń nie pozwala na otrzymanie równomiernej chropowatości. Obecnie wiele firm inwestuje w oczyszczarki automatyczne, co unowo- cześnia i poprawia jakość ich produkcji.

kontakt Szymon Kuprasz skuprasz@shotblasting.pl tel. 798 089 019