Coroczne spotkanie dystrybutorów OMSG – 2016

Coroczne spotkanie dystrybutorów OMSG – 2016 odbyło się 17.06. Spotkani obfitowało w wiele godzin wykładu oraz rozmów na temat nowo wprowadzonych rozwiązań technicznych.