Shot Blasting poza typową obsługą posprzedażową klientów – gwarancyjną i pogwarancyjną, zakresem usług serwisowych takich jak przeglądy, naprawy czy montaże maszyn wykonuje również optymalizację procesu śrutowania, która ma na celu m.in. ocenę wydajności
i jakości obróbki, a następnie zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawę jakości procesu śrutowania.

Taka optymalizacja wykonywana przez inżynierów Shot Blasting nosi nazwę asysty technicznej.

Czym jest asysta techniczna i jak przebiega?

Jest to szereg czynności wykonywanych przez wykwalifikowanego inżyniera serwisu w zakładzie
u Klienta jak również późniejsza analiza wyników
i sporządzenie raportu.

Pierwszym elementem asysty po przybyciu do zakładu klienta jest obserwacja dotychczasowego procesu śrutowania, a następnie pobranie próbek ścierniwa ze ściśle określonych miejsc i przy użyciu odpowiednich technik. Kolejnym krokiem jest przesianie zebranych próbek, analiza sitowa oraz dokonanie korekty układu odciągów i kierunku rzutu ścierniwa
w poszczególnych turbinach. Dzięki temu od razu podczas asysty będą widoczne zmiany i proces śrutowanie zostanie wstępnie zoptymalizowany.

Dodatkowo podczas wizyty, jeśli dla Klienta ważnym parametrem jest chropowatość powierzchni obrabianych detali, inżynier serwisu może wykonać pomiar certyfikowanym chropowatościomierzem.

 

Ostatnim etapem asysty technicznej jest szczegółowa analiza danych oraz sporządzenie raportu.

Raport zawiera szczegółowy opis wraz ze zdjęciami wykonywanych czynności. Ponadto zestawione w nim są zebrane dane wraz z ich analizą, wnioski oraz wskazówki dla klienta.

Właściwie przeprowadzona asysta techniczna niesie za sobą wiele korzyści, m.in. poprawę jakości obróbki, zwiększenie wydajności produkcji poprzez skrócenie czasów śrutowania, zmniejszenie kosztów dzięki lepszej separacji śrutu, który nadaje się jeszcze do procesu od śrutu zużytego. Regularne asysty techniczne pozwalają na utrzymanie kluczowych paramentów obróbki oraz kontrolę całego procesu.

 

Z drugiej strony, brak analizy może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji. Duża ilość pyłu
w ścierniwie zwiększa ryzyko zapłonu oraz nadmierne zużycie elementów trudnościeralnych, co wymusza konieczności ich szybszej wymiany. Złe ustawienie systemu odpylania oraz kierunku rzutu ścierniwa prowadzą do nieefektywnego wykorzystywania możliwości maszyny. Zwiększają się koszty – proces trwa zbyt długo, detale są nierównomiernie śrutowane, utylizowane jest dobre ścierniwo, które mogłoby jeszcze być zawrócone do obiegu i wiele innych.

Kontakt Aldona Lizak alizak@shotblasting.pl tel. 502 170 917